Toán Lớp 10: Tìm `(P): y = ax^2 + bx + c` biết `(P)` có đỉnh `I(2;1)` và đi qua điểm `A(4,5).` Lập bảng biến thiên và vẽ (P).

Question

Toán Lớp 10: Tìm `(P): y = ax^2 + bx + c` biết `(P)` có đỉnh `I(2;1)` và đi qua điểm `A(4,5).` Lập bảng biến thiên và vẽ (P)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 3 ngày 2022-06-20T14:56:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    Dưới ảnh
     

    toan-lop-10-tim-p-y-a-2-b-c-biet-p-co-dinh-i-2-1-va-di-qua-diem-a-4-5-lap-bang-bien-thien-va-ve

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )