Toán Lớp 10: tìm m để pt vô nghiệm: x(m-1) ² = 2x + m + 1

Question

Toán Lớp 10: tìm m để pt vô nghiệm: x(m-1) ² = 2x + m + 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tháng 2022-03-12T02:11:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

           x(m-1)^2=2x+m+1

  <=>x(m-1)^2-2x=m+1

  <=>x(m^2-2m+1-2)=m+1

  <=>x(m^2-2m-1)=m+1

   Để phương trình trên vô nghiệm

  <=>$\begin{cases} m^2-2m-1=0\\m+1\ne0 \end{cases}$

  <=>$\begin{cases} (m-1)^2=2\\m\ne-1 \end{cases}$

  <=>$\begin{cases} m-1=\pm\sqrt{2}\\m\ne-1 \end{cases}$

  <=>$\begin{cases} m=1\pm\sqrt{2} (TM)\\m\ne-1 \end{cases}$

   Vậy m=1+-\sqrt2 thì phương trình trên vô nghiệm

 2. Giải đáp: m = 1

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  x( m – 1 )^2 = 2x – m + 1

  <=> ( m – 1 )^2 – 2x -2 + m – 1 = 0

  Để phương trình trên vô nghiệm thì a = 0

  => ( m – 1 )^2 = 0

  <=> m^2 -2x + 1 = 0

  <=> m = 1

  Vậy m = 1 thì phương trình vô nghiệm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )