Toán Lớp 10: tìm m để phương trình m(x-m)=mx-1 vô nghiệm

Question

Toán Lớp 10: tìm m để phương trình m(x-m)=mx-1 vô nghiệm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tuần 2022-06-17T02:36:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{- Ta có:}$
     m ( x – m ) = mx – 1
  $\text{⇔ $mx-m^2=mx-1$}$
  $\text{⇔ $mx-mx=-1+m^2$}$
  $\text{⇔ $0=m^2-1$}$
  $\text{⇔ $m^2=1$}$
  $\text{⇔ $m=1$}$
  $\text{- Vậy, khi $m=1$ thì phương trình vô nghiệm.}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )