Toán Lớp 10: Tìm GTLN hoặc GTNN của hàm số y = 5sinx – 12cosx + 15

Question

Toán Lớp 10: Tìm GTLN hoặc GTNN của hàm số y = 5sinx – 12cosx + 15, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tháng 2022-12-19T09:37:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $ y = 5\sin x – 12\cos x + 15\\ y = 13\left( {\dfrac{5}{{13}}\sin x – \dfrac{{12}}{{13}}\cos x} \right) + 15\\ y = 13\sin \left( {x – \alpha } \right) + 15\left( {\alpha  = \arccos \left( {\dfrac{5}{{13}}} \right)} \right)\\  – 1 \le \sin \left( {x – \alpha } \right) \le 1 \Rightarrow  – 13 \le \sin \left( {x – \alpha } \right) \le 13\\  \Rightarrow 2 \le y \le 28\\  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \min y = 2\\ \max y = 28 \end{array} \right. $  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )