Toán Lớp 10: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x(2-\sqrt{2}x)$ với $0 ≤ x ≤\sqrt{2}$

Question

Toán Lớp 10: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x(2-\sqrt{2}x)$ với $0 ≤ x ≤\sqrt{2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 2 tháng 2022-03-02T01:04:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng BĐT $: ab =< \dfrac{1}{4}(a + b)^{2}$
  $ f(x) = \sqrt{2}x(\sqrt{2} – x) =< \dfrac{\sqrt{2}}{4}[x + (\sqrt{2} – x)]^{2} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
  $ => GTLN $ của $f(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
  $ <=> x = \sqrt{2} – x <=> x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )