Toán Lớp 10: tìm b,c để (P): y = x2 + bx + c có đỉnh I (3/2, -1/4)

Question

Toán Lớp 10: tìm b,c để (P): y = x2 + bx + c có đỉnh I (3/2, -1/4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 2 tháng 2022-12-15T18:57:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Đỉnh I(3/2 ; {-1}/4)

  => $\dfrac{-b}{2a}$ =$\dfrac{3}{2}$ 

  =>b=-3; a=1

  Lại có : $\dfrac{-\Delta}{4a}$ =$\dfrac{-1}{4}$ 

  =>\Delta =1   

  Thay a=1;b=-3 vào (P) ta có:   

  x^2 – 3x+c=0

  Δ=3^2-4.c=1

  <=>9-4c=1

  =>c=2

  Thay a=1;b=-2;c=2 vào (P) ta có:

  x^2-3x+2

  =>b=-3;c=2

 2. Đỉnh I(3/2 ; {-1}/4)

  => $\dfrac{-b}{2a}$ =$\dfrac{3}{2}$ 

  =>b=-3; a=1

  Lại có : $\dfrac{-\Delta}{4a}$ =$\dfrac{-1}{4}$ 

  =>\Delta =1   

  Thay a=1;b=-3 vào (P) ta có:   

  x^2-3x+c=0

  Δ=3^2-4.c=1

  <=>9-4c=1

  =>c=2

  Thay a=1;b=-2;c=2 vào (P) ta được:

  x^2-3x+2

  =>b=-3;c=2

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )