Toán Lớp 10: tập xác định của hàm số y= √(3-x)+3/1- √(x+2)

Question

Toán Lớp 10: tập xác định của hàm số y= √(3-x)+3/1- √(x+2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 ngày 2022-12-22T09:52:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Tập xác định của một hàm số là tập hợp các giá trị làm cho hàm số có nghĩa. Nói cách khác, đây là tập hợp các giá trị x mà bạn có thể thay vào bất kỳ phương trình cho trước nào và tính được giá trị y tương ứng. Nếu xem x là giá trị đầu vào thì y là giá trị đầu ra và tập hợp y được gọi là tập giá trị (hay phạm vi) của hàm số.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết + Giải đáp 

  y = \frac{\sqrt{3-x}+3}{1} – \sqrt{x+2}

  ĐKXĐ : $\begin{cases} 3-x\ge0\\x+2\ge0\\ \end{cases}$ <=> $\begin{cases} -x\ge-3\\x\ge-2\\ \end{cases}$ <=> $\begin{cases} x\le3\\x\ge-2\\ \end{cases}$ <=>-2 \le x \le 3

  Tập xác định D = [ -2 ; 3 ]

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )