Toán Lớp 10: tập xác định của hàm số y=x+1/x^2-4x+3 là

Question

Toán Lớp 10: tập xác định của hàm số y=x+1/x^2-4x+3 là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 7 ngày 2022-06-17T00:46:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Để hàm số xác định
  <=>x^2-4x+3\ne0
  <=>(x-3)(x-1)\ne0
  <=>{(x-3\ne0),(x-1\ne0):}
  <=>{(x\ne3),(x\ne1):}
  TXĐ: D=R\\{3; 1}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )