Toán Lớp 10: sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = trị tuyệt đối của 2x-4

Question

Toán Lớp 10: sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = trị tuyệt đối của 2x-4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 6 tháng 2022-06-19T03:22:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn xem hình nhé.
  Bài này mình làm r nên mình sao lại từ file word của mình
  $\begin{array}{|c|cc|}\hline\text{$x$}&{-∞}&&{2}&&{+∞}\\\hline\text{$y$}&{-∞}&&&&{-∞}&\\&&{↘}&&{↗}\\&&&{0}&\\\hline\end{array}$
  $\sqrt[∆]{I}\frac{{Love^{∞}}}{π_{Math}}$

  toan-lop-10-su-bien-thien-va-ve-do-thi-ham-so-y-tri-tuyet-doi-cua-2-4

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\begin{array}{|c|cc|}\hline \text{$x$}&\text{$-\infty$}&\text{}&\text{}&\text{}2&\text{}&\text{$+\infty$}\\\hline\text{$y$}&\text{}+\infty&\text{}&\text{}&\text{}&\text{}+\infty&\text{}\\&\text{}&\text{$\searrow$}&\text{}&\text{}\nearrow&\text{}&\text{}\\&\text{$$}&\text{}&\text{}0&\text{}&\text{}&\text{}&\text{}\\\hline \end{array}$

  toan-lop-10-su-bien-thien-va-ve-do-thi-ham-so-y-tri-tuyet-doi-cua-2-4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )