Toán Lớp 10: Nghiệm của hpt x+4y-2z=1 -2x+3y+z=-6 3x+8y-z=12

Question

Toán Lớp 10: Nghiệm của hpt x+4y-2z=1
-2x+3y+z=-6
3x+8y-z=12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tháng 2022-03-11T14:28:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: x=$\frac{181}{43}$  
               y= $\frac{7}{43}$ 
               z = $\frac{83}{43}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   máy tính ấn MODE–>5—>4 –>nhập hệ số a,b,c,d là ra

 2. x=181/43
  y=7/43
  z=83/43
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )