Toán Lớp 10: Mọi người ơi cho mình hỏi R, N, N*, Z, Q, n!, ∅ có nghĩa là gì vậy ạ?

Question

Toán Lớp 10: Mọi người ơi cho mình hỏi R, N, N*, Z, Q, n!, ∅ có nghĩa là gì vậy ạ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 1 tháng 2022-03-14T15:48:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. – R là viết tắt của tập hợp số thực.
  VD : 1,2 ; 0,3333 ; -1 ; …
  – N là viết tắt của tập hợp các số tự nhiên : Các số có mẫu bằng 1 và lớn hơn hoặc bằng 0
  VD : 0 ; 1 ; 2 ; 3
  – N* là viết tắt của tập hợp số tự nhiên sao : Các số có mẫu bằng 1 và lớn hơn hẳn 0
  VD : 1 ; 2 ; 3 ; 4
  – Z là viết tắt của tập hợp số nguyên : Các số có mẫu bằng 1 có thể âm hoặc dương .
  VD : -1 ; -2 ; -3 ; -4
  – Q là viết tắt của tập hợp số hữu tỷ : Là các số có thể biêu diễn dưới dạng phân số, trong đó tử và mẫu là hai số nguyên và mẫu phải khác 0
  VD : -1/2 ; -2/3 ; -10/3
  – ∅ là viết tắt của tập hợp rỗng : Là tập hợp không có bất kỳ giá trị nào thỏa mãn giá trị của đề bài .
  VD : x² + 2x + 3 = 0 ⇔( x + 1 )² + 2 = 0
       Do ( x + 1 )² + 2 > 0 nên phương rình vô nghiệm ∀ x ∈ R
  – n! là viết tắt của n ” giai thừa “
  VD : 5! = 1 . 2 . 3 . 4 . 5
        

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:

  N là tập hợp các số tự nhiên
  VD : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,…..   

  N^* là tập hợp các số tự nhiên nhưng khác 0
  VD : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,…..

  Z là tập hợp các số nguyên
  VD: -999, -100, -1, 0, 20, 1000,….

  Q là tập hợp số hữu tỉ  
  VD : \frac{2}{3} ; \frac{-5}{7} ; …

  R là tập hợp các số thực nghĩa là tất các số ( số nào cũng là số thực )
  VD : -1 ; 0 ; \frac{1}{3} ; 0,666666…

  emptyset là tập hợp rỗng là tập hợp không chứa phần tử nào ( không có số nào thỏa mãn )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )