Toán Lớp 10: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m trong nửa khoảng [-2021;2021) để hàm số f(x) = (m+1)x+m-2 đồng biến trên R. Số tập con

Question

Toán Lớp 10: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m trong nửa khoảng [-2021;2021) để hàm số f(x) = (m+1)x+m-2 đồng biến trên R. Số tập con khác rỗng của S là
A. $2^{2020}$ -1
B. 2021
C. $2^{2020}$
D. $2^{2021}$ -1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tháng 2022-03-02T19:25:22+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   để$ f(x) = (m+1)x+m-2$ đồng biến trên R.

  $<=>m+1>0$

  $<=>m>-1$

  $=>m∈(-1;2021)$

  => có$ 2021$ giá trị $m$ TM

  => số tập hợp con $∦∅$

  là $2^{2021}-1$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )