Toán Lớp 10: Giúp tôi với câu này môn Toán 10 Bài tập: Tìm tập xác định của các hàm số sau y = 11- 4x (3x-4).(4x^2-x)

Question

Toán Lớp 10: Giúp tôi với câu này môn Toán 10
Bài tập: Tìm tập xác định của các hàm số sau
y = 11- 4x
(3x-4).(4x^2-x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tuần 2022-06-11T18:54:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  y = \dfrac{{11 – 4x}}{{\left( {3x – 4} \right)\left( {4{x^2} – x} \right)}}\\
  Dkxd:\left( {3x – 4} \right)\left( {4{x^2} – x} \right) \ne 0\\
   \Leftrightarrow \left( {3x – 4} \right).x.\left( {4x – 1} \right) \ne 0\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  3x – 4 \ne 0\\
  x \ne 0\\
  4x – 1 \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ne \dfrac{4}{3}\\
  x \ne 0\\
  x \ne \dfrac{1}{4}
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,TXD:D = R\backslash \left\{ {0;\dfrac{1}{4};\dfrac{4}{3}} \right\}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )