Toán Lớp 10: GIÚP MK VSSSSSSSSSSSSSSS Cho hàm số y = f (x) = m$x^{2}$ +2(m-6)x + 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số f(x) nghịch

Question

Toán Lớp 10: GIÚP MK VSSSSSSSSSSSSSSS
Cho hàm số y = f (x) = m$x^{2}$ +2(m-6)x + 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng ( -∞ ; 2 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 5 ngày 2022-06-17T09:47:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  2 giá trị nguyên của m 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   y=f(x)=mx^2+2(m-6)x+2
  +) Nếu m=0
  =>y=-12x+2 là hàm số bậc nhất có -12<0
  => Hàm số luôn nghịch biến trên RR
  => Hàm số luôn nghịch biến trên khoảng (-∞;2)
  =>m=0\in ZZ thỏa mãn 
  $\\$
  +) Nếu m>0 
  y=f(x) là hàm số bậc hai có a=m>0
  -b/{2a}=-{2(m-6)}/{2m}={6-m}/m
  Hàm số nghịch biến trên khoảng:
  (-∞;-b/{2a})=(-∞;{6-m}/m)
  Để hàm số nghịch biến trên (-∞;2)
  =>(-∞;2)⊂(-∞;{6-m}/m)
  =>{6-m}/m>2
  =>m . {6-m}/m>2m (vì m>0)
  =>6-m>2m
  =>-3m> -6
  =>m<2
  Vì m>0;m<2;m\in ZZ=>m=1
  $\\$
  +) Nếu m<0
  y=f(x) là hàm số bậc hai có a=m<0
  Hàm số nghịch biến trên khoảng:
  (-b/{2a};+∞)=({6-m}/m;+∞)
  =>m<0 không thỏa mãn hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;2)
  $\\$
  Vậy có 2 giá trị nguyên của m\in {0;1} thỏa mãn đề bài 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )