Toán Lớp 10: Giúp em với ạ: Giải các pt sau: a) | 3x + 2 | = | 2x + 1 | b) | 2×2- x – 1 | = | 2x + 1 |

Question

Toán Lớp 10: Giúp em với ạ:
Giải các pt sau:
a) | 3x + 2 | = | 2x + 1 |
b) | 2×2- x – 1 | = | 2x + 1 |, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 6 tháng 2022-06-20T09:52:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)|3x+2|=|2x+1|
  <=>[(3x+2=2x+1),(3x+2=-2x-1):}
  <=>[(x=-1),(5x=-3):}
  <=>$\left[\begin{matrix} x=-1\\ x=-\dfrac{3}{5}\end{matrix}\right.$
  Vậy S={-1; -3/5}
  b)|2x^2-x-1|=|2x+1|
  <=>[(2x^2-x-1=2x+1),(2x^2-x-1=-2x-1):}
  <=>[(2x^2-3x-2=0),(2x^2+x=0):}
  <=>[((x-2)(2x+1)=0),(x(2x+1)=0):}
  <=>[(x-2=0),(2x+1=0),(x=0):}
  <=>[(x=2),(2x=-1),(x=0):}
  <=>$\left[\begin{matrix} x=2\\ x=-\dfrac{1}{2}\\ x=0\end{matrix}\right.$
  Vậy S={2; -1/2; 0}

 2. Đáp án:
  toan-lop-10-giup-em-voi-a-giai-cac-pt-sau-a-3-2-2-1-b-22-1-2-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )