Toán Lớp 10: Giúp em với ạ: Giải các pt sau: a) | 3x + 2 | = | 2x + 1 | b) | 2$x^{2}$ – x – 1 | = | 2x + 1 |

Question

Toán Lớp 10: Giúp em với ạ:
Giải các pt sau:
a) | 3x + 2 | = | 2x + 1 |
b) | 2$x^{2}$ – x – 1 | = | 2x + 1 |, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 6 tháng 2022-06-20T12:11:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)\left| {3x + 2} \right| = \left| {2x + 1} \right|\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  3x + 2 = 2x + 1\\
  3x + 2 =  – 2x – 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  3x – 2x = 1 – 2\\
  3x + 2x =  – 1 – 2
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x =  – 1\\
  5x =  – 3
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x =  – 1\\
  x =  – \dfrac{3}{5}
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x =  – 1;x =  – \dfrac{3}{5}\\
  b)\left| {2{x^2} – x – 1} \right| = \left| {2x + 1} \right|\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2{x^2} – x – 1 = 2x + 1\\
  2{x^2} – x – 1 =  – 2x – 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2{x^2} – 3x – 2 = 0\\
  2{x^2} + x = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left( {2x + 1} \right)\left( {x – 2} \right) = 0\\
  x\left( {2x + 1} \right) = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x =  – \dfrac{1}{2}\\
  x = 2\\
  x = 0
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x =  – \dfrac{1}{2};x = 0;x = 2
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )