Toán Lớp 10: Giải phương trình căn 4x-1+4x² -6x+1=0

Question

Toán Lớp 10: Giải phương trình căn 4x-1+4x² -6x+1=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 7 ngày 2022-04-14T06:41:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:x=0
  x=1/2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   4x-1+4x² -6x+1=0
  (=) 4x²-2x=0
  (=) 2x(2x-1)=0
  (=) x=0
        2x-1=0=>x=1/2

 2. Giải đáp:
  căn 4x-1+4x^2 -6x+1=0(x>=1/4)
  <=> căn4x^2 -2x=0
  <=>căn 2x(2x-1)=0
  => x=0 ™hoặc x=1/2(tm)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )