Toán Lớp 10: Giải các pt sau: | 2x + 1 | = | 4x – 7 |

Question

Toán Lớp 10: Giải các pt sau:
| 2x + 1 | = | 4x – 7 |, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 5 tháng 2022-06-20T05:23:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  |2x + 1| = |4x – 7|
  => $\left[\begin{matrix} 2x + 1 = 4x – 7\\ 2x + 1 = – (4x – 7)\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} 2x – 4x = -7 – 1\\ 2x + 1 = – 4x + 7\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} -2x = -8\\ 2x + 4x = 7 – 1\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = (-8) : (-2)\\ 6x = 6\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = 4\\ x = 6 : 6\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = 4\\ x = 1\end{matrix}\right.$
  $\text{Vậy}$ S = {4 ; 1}

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  |2x +1| = |4x -7|
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}2x +1 = 4x-7\\2x + 1 = 7-4x\end{array} \right.\) $\\$ <=>\(\left[ \begin{array}{l}-2x = -8\\6x = 6\end{array} \right.\) $\\$<=>\(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy: S = { 4;1}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )