Toán Lớp 10: Giải bất phương trình sau |3x-5|<|2x-7|+|x+2|

Question

Toán Lớp 10: Giải bất phương trình sau
|3x-5|<|2x-7|+|x+2|, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 6 tháng 2022-06-21T07:35:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  S={x\in RR|-2<x<7/2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Áp dụng bất đẳng thức giá trị tuyệt đối ta có:
  \qquad |2x-7|+|x+2|\ge |2x-7+x+2|
  =>|2x-7|+|x+2|\ge |3x-5|
  Dấu “=” xảy ra khi: (2x-7)(x+2)\ge 0
  => Để 3x-5<|2x-7|+|x+2| thì dấu “=” không xảy ra
  <=>(2x-7)(x+2)<0
  <=>$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}2x-7> 0\\x+2<0\end{cases}\\\begin{cases}2x-7<0\\x+2>0\end{cases}\end{array}\right.$<=>$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}x> \dfrac{7}{2}\\x< -2\end{cases}\ (loại)\\\begin{cases}x<\dfrac{7}{2}\\x> -2\end{cases}\end{array}\right.$
  =>-2<x<7/2 
  Vậy bất phương trình có tập nghiệm
  S={x\in RR|-2<x<7/2}
  ________
  (Tính chất: |a|+|b|\ge |a+b|
  Dấu “=” xảy ra khi a.b\ge 0)
  Hoặc có thể chia các trường hợp để giải

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )