Toán Lớp 10: Giải bất phương trình CHI TIẾT hộ tôi nha: 3/4 x – 1 < 0

Question

Toán Lớp 10: Giải bất phương trình CHI TIẾT hộ tôi nha:
3/4 x – 1 < 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-06-20T11:20:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3/4 x -1 < 0
  <=> 3/4 x < 1
  <=> x < 4/3

 2. Ta có bất phương trình : 
          $ \dfrac{3}{4}x – 1 <  0 $
    ⇒ $ \dfrac{3}{4}x < 1 $
    ⇒ $ x < \dfrac{4}{3} $
  Vậy bất phương trình có nghiệm $ x < \dfrac{4}{3} $
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )