Toán Lớp 10: Định m để pt sau có nghiệm: (mx – 3)[(m + 1)x – m] = 0

Question

Toán Lớp 10: Định m để pt sau có nghiệm:
(mx – 3)[(m + 1)x – m] = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 1 tuần 2022-04-13T07:15:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  \(m \ne \left\{ { – 1;0} \right\}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \left( {mx – 3} \right)\left[ {\left( {m + 1} \right)x – m} \right] = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  mx – 3 = 0\\
  \left( {m + 1} \right)x – m = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{3}{m}\\
  x = \dfrac{m}{{m + 1}}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)
  Để phương trình có nghiệm
  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m \ne 0\\
  m + 1 \ne 0
  \end{array} \right.\\
   \to m \ne \left\{ { – 1;0} \right\}
  \end{array}\)

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  (mx-3)[(m+1)x-m]=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}mx-3=0\\(m+1)x-m=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{m}\\x=\dfrac{m}{m+1}\end{array} \right.\) 
  Phương trình có nghiệm khi: {(m\ne0),(m+1\ne0):}
  <=>{(m\ne0),(m\ne-1):}
  Vậy: m\ne0 và m\ne-1 thì phương trình trên có nghiệm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )