Toán Lớp 10: có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để bất phương trình (m-4)x^2+(2m-8)x+m-5 => (lớn hơn hoặc bằng) 0 vô nghiệm

Question

Toán Lớp 10: có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để bất phương trình
(m-4)x^2+(2m-8)x+m-5 => (lớn hơn hoặc bằng) 0 vô nghiệm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 4 ngày 2022-05-14T07:48:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta xét $m=4$, bất phương tình vô nghiệm
  Để bất phương tình vô nghiệm thì:
  $\left \{ {{m-4<0} \atop {Δ'<0}} \right.$
  $⇔\left \{ {{m<4} \atop {m-4<0}} \right.$
  $⇔m<4$
  Vậy $⇔m<4$, số giá trị nguyên dương của $m$ thoả mãn đề là $4$ giá trị
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )