Toán Lớp 10: Cho tập hợp E = {xe N/(x^2 -9x)(2x^2-5x+2)=0 A. E = {-3,0; 2; 3,1/2;}. B. E= {0,2;3}. C. E = (-3,0; 2,3). D. E = {2,3). chọn gì ạ

Question

Toán Lớp 10: Cho tập hợp E = {xe N/(x^2 -9x)(2x^2-5x+2)=0
A. E = {-3,0; 2; 3,1/2;}.
B. E= {0,2;3}.
C. E = (-3,0; 2,3).
D. E = {2,3).
chọn gì ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tuần 2022-06-14T23:38:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  C. E = { -3,0;2,3}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  E = { x $\in$ N / (x^2 – 9x ) (2x^2 -5x + 2) = 0 }
  $\Leftrightarrow$ $\left[\begin{matrix} x^2-9x=0\\2x^2-5x+2=0\end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow$ $\left[\begin{matrix} x=0\\ x=9\\2x^2-4x-x+2=0\end{matrix}\right.$$\\$$\Leftrightarrow$$\left[\begin{matrix} x=0\\ x=9\\2x(x-2)-(x-2)=0\end{matrix}\right.$$\\$$\Leftrightarrow$$\left[\begin{matrix} x=0\\ x=9\\(x-2)(2x-1)=0\end{matrix}\right.$$\\$$\Leftrightarrow$$\left[\begin{matrix} x=0\\ x=9\\x-2=0 \\ 2x-1=0\end{matrix}\right.$$\Leftrightarrow$$\left[\begin{matrix} x=0 \\ x=9\\x=2\\ x= 1/2\end{matrix}\right.$
  Mà 0 $\in$ N , 9 $\in$N , 2 $\in$ N , $\frac{1}{2}$ $\notin$ N
  => Chọn C. E = { -3,0;2,3}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )