Toán Lớp 10: Cho tầm giác ABC với A(3;1), B(4:2), C(4;-3). Tìm D để ABCD là hình bình hành ?

Question

Toán Lớp 10: Cho tầm giác ABC với A(3;1), B(4:2), C(4;-3). Tìm D để ABCD là hình bình hành ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tháng 2022-12-19T08:34:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi D(x; y)
  \vec{AB}=(1; 1)
  \vec{DC}=(4-x; -3-y)
  Để ABCD là hình bình hành
  <=>{(1=4-x),(1=-3-y):}
  <=>{(x=3),(y=-4):}
  Vậy D(3; 4) thì ABCD là hình bình hành

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )