Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC lấy các điểm M,N,P thỏa mãn: $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{MB}$ $\overrightarrow{NB}+3\overrightarrow{NC}=\ove

Question

Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC lấy các điểm M,N,P thỏa mãn:
$\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{MB}$
$\overrightarrow{NB}+3\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{0}$
$\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AC}$
Tìm x để M,N,P thẳng hàng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tuần 2022-04-13T18:39:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Gửi tus:

    toan-lop-10-cho-tam-giac-abc-lay-cac-diem-m-n-p-thoa-man-overrightarrow-am-3-overrightarrow-mb-o

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )