Toán Lớp 10: Cho tam giác ABc . Khẳng định nào sau đây sai ? A. cos(A + B) = – cos C B. cot(A + B) = – cot C C. sin(A + B) = – sin C D. tan(A + B) =

Question

Toán Lớp 10: Cho tam giác ABc . Khẳng định nào
sau đây sai ?
A. cos(A + B) = – cos C
B. cot(A + B) = – cot C
C. sin(A + B) = – sin C
D. tan(A + B) = – tan C, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tháng 2022-03-19T05:10:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:

    toan-lop-10-cho-tam-giac-abc-khang-dinh-nao-sau-day-sai-a-cos-a-b-cos-c-b-cot-a-b-cot-c-c-sin-a

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )