Toán Lớp 10: Cho tam giác abc có a=8, b=10, c=13.Tính độ dài đường trung tuyến AM. A. √57/19 B. √474/4 C. 5√1023/4 D. 4√57/19 Giúp mình với ạ????

Question

Toán Lớp 10: Cho tam giác abc có a=8, b=10, c=13.Tính độ dài đường trung tuyến AM.
A. √57/19
B. √474/4
C. 5√1023/4
D. 4√57/19
Giúp mình với ạ????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-03-12T06:58:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

   m_a=sqrt{(2(b^2+c^2)-a^2)/4}  (công thức đường trung tuyến)

          =sqrt{(2(10^2+13^2)-8^2)/4}

          =sqrt{474/4}

          =sqrt{474}/2

   Vậy AM=(sqrt474)/2

 2. Có : m_a^2=(b^2 +c^2)/2 -(a^2) /4 $\\$
        =(10^2 +13^2)/2 – 8^2 /4 $\\$
          =269/2 -16 $\\$
          =118,5 $\\$
  -> m_a = \sqrt{118,5} = \sqrt{474} /2 $\\$

  Vậy độ dài đường trung tuyến AM = \sqrt{474} /2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )