Toán Lớp 10: cho tam giác abc có a(6 0) b(3 1) c(-1 -1) số đo góc b trong tam giác abc là

Question

Toán Lớp 10: cho tam giác abc có a(6 0) b(3 1) c(-1 -1) số đo góc b trong tam giác abc là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tuần 2022-06-07T01:54:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \hat{B}=135°
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A(6;0);B(3;1);C(-1;-1)
  AB=\sqrt{(3-6)^2+(1-0)^2}=\sqrt{10}
  BC=\sqrt{(-1-3)^2+(-1-1)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}
  AC=\sqrt{(-1-6)^2+(-1-0)^2}=\sqrt{50}=5\sqrt{2}
  Ta có:
  cosB={AB^2+BC^2-AC^2}/{2AB.BC}
  ={10+20-50}/{2.\sqrt{10}.2\sqrt{5}}
  ={-20}/{20\sqrt{2}}=-1/\sqrt{2}
  =>\hat{B}=135°
  Vậy \hat{B}=135°

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )