Toán Lớp 10: Cho hình chữ nhật ABCD có tâm o cạnh AB = 2a và AD = a. Tính a) / AB + AD / b) / BC – OD /

Question

Toán Lớp 10: Cho hình chữ nhật ABCD có tâm o cạnh AB = 2a và AD = a. Tính
a) / AB + AD /
b) / BC – OD /, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 1 tuần 2022-06-15T06:12:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  2AO→−BC→=AC→−BC→=AB→
  Độ dài: |AB→|=a
  2.
  Trên tia đối của AC lấy T sao cho TA=OC
  Trên tia đối của BA lấy K sao cho BA=BK
  OC→+2AB→=TA→+AB→+AB→
  =TB→+AB→
  =TB→+BK→=TK→
  Ta có:
  TC=3OC=32AC=32(2a)2+a2=352a
  CK=BC2+BK2=(2a)2+a2=5a
  cos⁡TCK^=cos⁡2TCB^=2cos2⁡TCB^−1
  =2(CBAC)2−1=35
  Áp dụng định lý cos:
  TK2=TC2+CK2−2TC.CKcos⁡TCK^
  =454a2+5a2−9a2=294a2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )