Toán Lớp 10: Cho hàm số y = f (x) = 2 . x(x +1) a) Tìm tập xác định D của hàm số f(x). b) Xác định tính chẵn – lẻ của hàm số f(x).

Question

Toán Lớp 10: Cho hàm số y = f (x) = 2 . x(x +1) a) Tìm tập xác định D của hàm số f(x). b) Xác định tính chẵn – lẻ của hàm số f(x)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 6 tháng 2022-06-20T07:32:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $y = f (x) = 2 x(x +1)$
  $a)$Tập xác định: $D=\mathbb{R}$
  $b)D=\mathbb{R} \Rightarrow x \in D$ thì $-x \in D$
  $f(-x)=2. (-x)(-x +1)=-2. x(-x +1)=2 x(x -1) \ne \pm f(x)$
  $\Rightarrow $Hàm số không chẵn không lẻ.

 2. a)TXĐ: RR
  b)Với AAx inRR=> -x inRR
  f(-x)=2(-x)(-x+1)
           =-2x[-(x-1)]
           =2x(x-1)
  Vậy hàm số không chẵn không lẻ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )