Toán Lớp 10: cho hai tập A=(-1;3] , B=(-5;7) tìm tất cả các số nguyên thuộc cả hai tập A và B A. {-1;0;1;2;3} B.{2;3;4} C.{0;1;2} D.{0;1;2;3}

Question

Toán Lớp 10: cho hai tập A=(-1;3] , B=(-5;7) tìm tất cả các số nguyên thuộc cả hai tập A và B
A. {-1;0;1;2;3}
B.{2;3;4}
C.{0;1;2}
D.{0;1;2;3}, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 1 tháng 2022-03-19T04:07:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A = ( -1 ; 3 ]
  B = ( -5 ; 7 )

  Theo số nguyên thì : 
  A = -1 < x \le 3

  => A = { 0 ; 1 ; 2 ; 3  }

  B = -5 < x < 7
  => B = { -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 }
  _____________
  Các số nguyên thuộc tập A và thuộc tập hợp B
  A nn B = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 }

  Giải đáp D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )