Toán Lớp 10: cho hai điểm a (1;0) và b(-3;3) tính độ dài đoạn thẳng ab

Question

Toán Lớp 10: cho hai điểm a (1;0) và b(-3;3) tính độ dài đoạn thẳng ab, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 6 tháng 2022-06-20T10:36:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  AB=5 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \qquad A(1;0);B(-3;3)
  =>\vec{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A)=(-3-1;3-0)=(-4;3)
  AB=|\vec{AB}|=\sqrt{(-4)^2+3^2}=\sqrt{25}=5
  Vậy AB=5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )