Toán Lớp 10: Cho △ABC với AB = 6cm, AC = 8cm và b A = 60◦. b) Tính số đo góc B, C.

Question

Toán Lớp 10: Cho △ABC với AB = 6cm, AC = 8cm và b A = 60◦.
b) Tính số đo góc B, C., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 9 tháng 2022-03-01T19:32:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\widehat{B} = 73,9^\circ;\widehat{C}= 46,1^\circ.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng định lý cos ta có:
  $BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos \widehat{A}=52 \Rightarrow BC =2\sqrt{13} $
  Áp dụng định lý sin ta có:
  $\dfrac{BC}{\sin \widehat{A}}=\dfrac{AC}{\sin \widehat{B}}\\ \Rightarrow \sin \widehat{B}=\dfrac{AC \sin \widehat{A}}{BC} \approx 0,961\\ \Rightarrow \widehat{B} \approx 73,9^\circ\\ \Rightarrow \widehat{C}=180^\circ- \widehat{B}- \widehat{A} = 46,1^\circ.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )