Toán Lớp 10: cho a (2,-4), b (-1,0) tính khoản cách giữa a và b

Question

Toán Lớp 10: cho a (2,-4), b (-1,0) tính khoản cách giữa a và b, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 tuần 2022-06-18T02:29:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  AB=5 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A(2;-4);B(-1;0)
  AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}
  =\sqrt{(-1-2)^2+(0+4)^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5
  Vậy khoảng cách giữa A và B là AB=5

  toan-lop-10-cho-a-2-4-b-1-0-tinh-khoan-cach-giua-a-va-b

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )