Toán Lớp 10: Cho 4 điểm ABCD chứng minh rằng a) AB+CD=AD+CB b) AB-CD=AC-BD c) AB+DC+BD+CA=0

Question

Toán Lớp 10: Cho 4 điểm ABCD chứng minh rằng
a) AB+CD=AD+CB
b) AB-CD=AC-BD
c) AB+DC+BD+CA=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tuần 2022-06-16T01:52:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)\vec{AB}+\vec{CD}=\vec{AD}+\vec{CB}
  <=>\vec{AB}-\vec{AD}=\vec{CB}-\vec{CD}
  <=>\vec{DB}=\vec{DB}(luôn đúng)
  b)\vec{AB}-\vec{CD}=\vec{AC}-\vec{BD}
  <=>\vec{AB}-\vec{AC}=\vec{CD}-\vec{BD}
  <=>\vec{CB}=\vec{CD}+\vec{DB}
  <=>\vec{CB}=\vec{CB}(luôn đúng)
  c)\vec{AB}+\vec{DC}+\vec{BD}+\vec{CA}=\vec{0}
  <=>(\vec{AB}+\vec{BD})+(\vec{DC}+\vec{CA})=\vec{0}
  <=>\vec{AD}+\vec{DA}=\vec{0}
  <=>\vec{AD}-\vec{AD}=\vec{0}
  <=>\vec{0}=\vec{0}(luôn đúng)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )