Toán Lớp 10: Cho 2 điểm A,B phân biệt. Tìm vị trí điểm M để thỏa mãn hệ thức 2 Véc tơ MA + 3 Véc tơ BM = Véc tơ 0

Question

Toán Lớp 10: Cho 2 điểm A,B phân biệt. Tìm vị trí điểm M để thỏa mãn hệ thức
2 Véc tơ MA + 3 Véc tơ BM = Véc tơ 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 6 tháng 2022-06-20T23:50:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  2\vec{MA}+3\vec{BM}=\vec{0}
  ->2(\vec{BM}+\vec{MA})+vec{BM}=\vec{0}
  ->2\vec{BA}+\vec{BM}=vec{0}
  ->\vec{BM}=2\vec{AB}
  ->$\begin{cases} BM=2AB \\  \overrightarrow{AB}\text{ cùng hướng với } \overrightarrow{BM} \end{cases} $
  ->M thuộc đoạn thẳng AB sao cho BM=2AB và B nằm giữa A và M

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )