Toán Lớp 10: cho 2 điểm A(1;-2), B(2;5).Tọa độ vecto BA là

Question

Toán Lớp 10: cho 2 điểm A(1;-2), B(2;5).Tọa độ vecto BA là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 7 ngày 2022-06-16T21:42:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:\vec{BA}(-1;-7)
   Lời giải và giải thích chi tiết:
     Vì A(1;-2), B(2;5)⇒ ‘\vec{BA} (1-2;-2-5)
                              ⇒ ‘\vec{BA} (-1;-7)

 2. Bạn xem hình.
   

  toan-lop-10-cho-2-diem-a-1-2-b-2-5-toa-do-vecto-ba-la

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )