Toán Lớp 10: Câu 17. Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó tổng OA OB OC OD bằng:

Question

Toán Lớp 10: Câu 17. Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó tổng
OA OB OC OD bằng:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 6 tháng 2022-06-19T02:45:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. – Ta có:
   + $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OC}$ là 2 vector đối nhau nên tổng bằng 0.
   + $\overrightarrow{OB}$ và $\overrightarrow{OB}$ là 2 vector đối nhau nên tổng bằng 0.
  ⇒ $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{0}$
  $\sqrt[Chúc]{\frac{Bạn}{∆_{Học}}}π^{Tốt}$

  toan-lop-10-cau-17-cho-hinh-binh-hanh-abcd-o-la-giao-diem-cua-hai-duong-cheo-khi-do-tong-oa-ob-o

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\left.\begin{matrix} \overrightarrow{OA}\\\overrightarrow{OC}\end{matrix}\right\}\text{ là 2 vecto đối nhau}\\\left.\begin{matrix}\overrightarrow{OB}\\\overrightarrow{OD}\end{matrix}\right\}\text{ là 2 vecto đối nhau}\\\text{Mà 2 vecto đối nhau có tỏng bằng 0}\\\Rightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD }= \overrightarrow{0}$

  toan-lop-10-cau-17-cho-hinh-binh-hanh-abcd-o-la-giao-diem-cua-hai-duong-cheo-khi-do-tong-oa-ob-o

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )