Toán Lớp 10: Câu 1: giải bpt sau 4$x^{2}$ -4x+1<0 Câu 2: Tìm m để bpt có nghiệm đúng với mọi x $x^{2}$-2mx+4m-3>0

Question

Toán Lớp 10: Câu 1: giải bpt sau
4$x^{2}$ -4x+1<0 Câu 2: Tìm m để bpt có nghiệm đúng với mọi x $x^{2}$-2mx+4m-3>0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-15T18:31:26+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:

  1/ 

  4x^2-4x+1<0

  ->(2x-1)^2<0 (vô lý)

  ->Vô nghiệm

  2/ 

  a=1>0

  Bất phương trình có nghiệm đúng với mọi x khi \Delta<0

  ->(-2m)^2-4(4m-3)<0

  ->4m^2-16m+12<0

  ->m^2-4m+3<0

  ->1<m<3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )