Toán Lớp 10: Căn √2x +7 =x-4 helppp( căn chỗ 2x+7 thôi nha)

Question

Toán Lớp 10: Căn √2x +7 =x-4 helppp( căn chỗ 2x+7 thôi nha), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 2 ngày 2022-12-22T11:27:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\sqrt{2x + 7} = x – 4$
  $\Leftrightarrow 2x + 7 = x^2 – 8x + 16$
  $\Leftrightarrow x^2 – 10x + 9 = 0$
  $\Leftrightarrow (x – 1)(x – 9) = 0$
  $\Leftrightarrow$ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=9\end{array} \right.\) 

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
   \sqrt{2x+7}=x-4  (x>=4)
  <=>2x+7=(x-4)^2
  <=>2x+7=x^2-8x+16
  <=>x^2-8x-2x+16-7=0
  <=>x^2-10x+9=0
  <=>x^2-9x-x+9=0
  <=>x(x-9)-(x-9)=0
  <=>(x-1)(x-9)=0
  <=>{(x-1=0),(x-9=0):}
  <=>{(x=1(Loại)),(x=9):}
  Vậy: x∈{9}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )