Toán Lớp 10: b) Cho (P) : y = ax2 + bx + c. Tìm a, b, c biết pararaol đi qua điểm A(2; 3) và có đỉnh I( 1/3 ; 3/4 ).

Question

Toán Lớp 10: b) Cho (P) : y = ax2 + bx + c. Tìm a, b, c biết pararaol đi qua điểm A(2; 3) và có đỉnh I( 1/3 ; 3/4 )., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tuần 2022-06-11T17:54:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a={81}/{100}; b=-{27}/{50}; c={21}/{25}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (P): y=ax^2+bx+c
  Đỉnh I(-b/{2a};-∆/{4a})
  Vì I(1/3;3/4)
  =>-b/{2a}=1/3
  =>-3b=2a=>b=-2/3a
  $\\$
  (P): y=ax^2+bx+c đi qua
  A(2;3); I(1/3;3/4)
  => Thay tọa độ của A;I và b=-2/3a vào y=ax^2+bx+c ta có:
  $\quad \begin{cases}a. 2^2+(\dfrac{-2}{3}a).2+c=3\\a. (\dfrac{1}{3})^2+(\dfrac{-2}{3}a). \dfrac{1}{3}+c=\dfrac{3}{4}\end{cases}$
  =>$\begin{cases}\dfrac{8}{3}a+c=3\\\dfrac{-1}{9}a+c=\dfrac{3}{4}\end{cases}$
  =>$\begin{cases}a=\dfrac{81}{100}\\c=\dfrac{21}{25}\end{cases}$
  =>b=-2/3a=-2/3 . {81}/{100}=-{27}/{50}
  Vậy a={81}/{100}; b=-{27}/{50}; c={21}/{25}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )