Toán Lớp 10: Xác định phương trình parabol y=ax^+bx+2 qua A(1;2)và B (2;1) Giúp mình với mình cần gấp

Question

Toán Lớp 10: Xác định phương trình parabol 
y=ax^+bx+2 qua A(1;2)và B (2;1)
Giúp mình với mình cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 6 tháng 2022-06-21T04:14:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. parabol  y=ax^2+bx+2 qua A(1;2)
  =>a+b=0 (1)
  parabol  y=ax^2+bx+2 qua B (2;1)
  =>4a+2b=-1 (2)
  Từ (1) và (2) ta có hệ pt :
  $\begin{cases} a+b=0\\\\4a+2b=-1 \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} a=\dfrac{-1}{2}\\\\ b=\dfrac{1}{2}\end{cases}$
  => pt : y=-1/2 x^2+1/2 x+2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )