Toán Lớp 10: Xác định Parabol y= 2x² +bx+ c, biết nó: a) Có đỉnh là I (-1;-2)

Question

Toán Lớp 10: Xác định Parabol y= 2x² +bx+ c, biết nó:
a) Có đỉnh là I (-1;-2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 3 tháng 2022-06-07T08:20:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(y=2x^2+4x\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Parabol có đỉnh \(I(-1;-2)\) nên parabol đi qua \(I\)
  \(\Rightarrow 2.(-1)^2+(-1)b+c=-2\\\Rightarrow2-b+c=-2\\\Rightarrow b+c=4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)
  Parabol có đỉnh \(I(-1;-2)\) nên ta có: \(-\dfrac{b}{2a}=-1\)
  \(\Leftrightarrow-b=-4\Leftrightarrow b=4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\)
  Thay \((2)\) vào \((1)\) ta được: \(4+c=4\Leftrightarrow c=0\)
  Vậy Parabol có dạng \(y=2x^2+4x\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )