Toán Lớp 10: 3√(2+x) -6√(2-x )+4√(4-x^2) =10-3x

Question

Toán Lớp 10: 3√(2+x) -6√(2-x )+4√(4-x^2) =10-3x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 3 tháng 2022-11-23T18:05:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ĐKXĐ $ : – 2 =< x =< 2$
  Đặt $ a = \sqrt{2 + x} >= 0; b = \sqrt{2 – x} >= 0$
  $ PT <=> 3a – 6b + 4ab = a^{2} + 4b^{2}$
  $ <=> 3(a – 2b) – (a – 2b)^{2} = 0$
  $ <=> (a – 2b)(3 – a + 2b) = 0$
  – TH1 $: a – 2b = 0 <=> a = 2b <=> a^{2} = 4b^{2}$
  $ <=> 2 + x = 4(2 – x) <=> 5x = 6 <=> x = \dfrac{6}{5} (TM)$
  – TH2 $: 3 – a + 2b = 0 $
  (VN vì $x =< 2 => a =< 2 => 3 – a > 0; b >= 0$)
  KL : PT có nghiệm duy nhất $ x = \dfrac{6}{5}$
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )