Toán Lớp 1: Một cửa hàng có 20 quả táo. Cửa hàng đó tặng bạn An 12 quả táo. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu trái táo ?

Question

Toán Lớp 1: Một cửa hàng có 20 quả táo. Cửa hàng đó tặng bạn An 12 quả táo. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu trái táo ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 2 ngày 2022-05-01T02:13:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ Cửa hàng đó còn lại số trái táo là : }$
            $\text{ 20 – 12 = 8 ( trái ) }$
                  $\text{ Đáp số : 8 trái táo}$
   

 2. GIẢI:   
  Có 2 trường hợp:
    + Trường 1 là: Cửa hàng đó là: 20 – 12= 8 ( trái táo)
  => Cửa hàng còn lại 8 quả táo
     + Trường hợp 2 là: Cửa hàng đó tặng bạn An 12 quả táo nhưng  cửa hàng đó chỉ tặng thôi đâu phải tặng luôn đâu
  => Cửa hàng đó còn lại 20 quả táo 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )