Toán Lớp 1: Em lại quyên góp cho mấy anh cị nghèo này :) 123456789 + 987654321 nhanh nha

Question

Toán Lớp 1: Em lại quyên góp cho mấy anh cị nghèo này 🙂
123456789 + 987654321
nhanh nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 6 tháng 2022-06-19T04:39:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Zeng$
    123456789
  +
    987654321
  ___________________
   1111111110

 2. Giải đáp:
  1111111110
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  123456789 + 987654321 = 1111111110

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )