Toán Lớp 1: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: a) 4 + 3 … 5 8 … 9 - 6 b)

Question

Toán Lớp 1: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: a) 4 + 3 … 5 8 … 9 - 6 b) 1 + 2 … 5 - 4 10 - 7 … 0 + 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 7 tháng 2022-05-25T20:20:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  a) 4 + 3 > 5                                                    8 > 9  

  b) 1 + 2 > 5  4                                              10 – 7 = 0 + 3

  Lời giải và giải thích chi tiết: 

  câu a vì 4 +3 =7 cho nên 5 bé hơn

  câu b vì 1+2=3 > 5-4 =1

  8>9-6=3

  10-7=3=0+3=3

  #GiangLinda

   

 2. Giải đáp + Giải thích 
  a) Vì 7 > 5
  => 4 + 3 > 5
  b) Vì 3 < 1
  => 1 + 2 < 5 – 4

  c) Vì 8 > 3

  => 8 > 9 – 6
  d) Vì 3 = 3
  => 10 – 7 = 0 + 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )