Toán Lớp 1: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: a) 4 + 3 … 5 8 … 9 - 6 b)

Question

Toán Lớp 1: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: a) 4 + 3 … 5 8 … 9 - 6 b) 1 + 2 … 5 - 4 10 - 7 … 0 + 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 6 tháng 2022-05-25T22:07:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

   a) 4 + 3 … 5                        8 … 9 – 6

  b) 1 + 2 … 5 – 4                10 – 7 … 0 + 3

  Ta có :

  a) 4 + 3 … 5                        8 … 9 – 6

   mà 4+3=9                        mà 9 – 6 = 3

  vậy 9>5 nên 4+3>5           vậy 8>3 nên 8 > 9-6

  điền dấu > vào                   điền dấu > vào 

  b) 1 + 2 … 5 – 4                10 – 7 … 0 + 3

  mà 1+2=3                         mà 10-7=3

        5 – 4=1                               0+3=3

  vậy 3>1 nên 1+2>5-4        vậy 3=3 nên 10-7 = 0+3

  điền dấu > vào                   điền dấu = vào

  Mong bạn cho mình 5 * , cảm ơn và là câu trả lời hay nhất ạ cảm ơn bn nhìu ạ
  CHÚC BẠN HỌC GIỎI VÀ CÓ NHIỀU SỨC KHOẺ Ạ ^^

        

 2. Giải đáp:

  a) 4 + 3 ….>.. 5

  @ 8 …>…..9-6

  b) 1 + 2 …>… 5 – 4

  @ 10 – 7 …=… 0 + 3

  Giải thích

  a)

  -> 4 + 3 = 7 => 7 > 5

  -> 9 – 6 = 3 => 8 >3

  b) 

  -> 1+2=3 , 5-4 = 1 => 3>1

  -> 10 – 7 = 3 , 0+3=3 => 3 = 3

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )