Toán Lớp 1: Bài 3. Tùng có 36 bóng bay, Tùng có nhiều hơn Toàn 5 bóng bay. Hỏi Toàn có bao nhiêu bóng bay? giúp em

Question

Toán Lớp 1: Bài 3. Tùng có 36 bóng bay, Tùng có nhiều hơn Toàn 5 bóng bay. Hỏi Toàn có bao nhiêu bóng bay?
giúp em, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tuần 2022-04-13T14:28:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Toàn có số quả bóng bay là
    36-5=31 (quả)
    Vậy Toàn có 31 quả bóng bay

  2. Toàn có số bóng bay là:
         36 – 5 = 31 (bóng bay)
              Đáp số: 31 bóng bay

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )