Toán Lớp 1: 3 đôi dép =27 2 đôi dép + 1 con gà =20 2 con gà +4con lợn =8 hỏi 1 dép, 1gaf 1 lợn =

Question

Toán Lớp 1: 3 đôi dép =27
2 đôi dép + 1 con gà =20
2 con gà +4con lợn =8
hỏi 1 dép, 1gaf 1 lợn =, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 4 tuần 2022-06-01T00:53:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 12
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3 đôi dép = 27, vậy 1 đôi dép : 27:3=9
  2 đôi dép + 1 con gà =20. 2 đôi dép đã là (9×2)=18 rồi cho nên lấy 20-18-=2, vậy con gà là 2
  2 con gà + 4 con lợn= 8. 2 con gà đã là 4 rồi cho nên 4 con lợn là (8-4) 4, vậy mỗi con lợn là (4:4)=1
  Vậy, 1 đôi dép+1 gà+1 lợn = 12
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 đôi dép = 27 : 3 = 9 
   2 đôi dép + 1 con gà = 20 ; 18 + 1 con gà = 20 ;1 con gà = 20 – 18 = 2
   2 con gà + 4 con lợn = 8 ; 4 + 4 = 8 ; 1 con lợn = 4:4= 1 
   1 dép = 9 
   1 gà = 2 
   1 lợn = 1 
  Cho xin câu trả lời hay nhất + vote 5* + cảm ơn = Thank

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )